E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

.Zarządzenie Nr 182 /2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września

Zarządzenie Nr 182 /2015

 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 z dnia  10 sierpnia  2015r.

 

 w sprawie przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji ds. referendum  dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

      Na podstawie z art. 13, pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego oraz powoływania komisji (Dz. U. z  2003 r. Nr 74, poz. 671 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

  § 1.

1. Składy osobowe obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego na terenie gminy
    Międzylesie wyłonione zostaną w drodze publicznego losowania

2. Losowanie przeprowadzone zostanie w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 13 00 w sali nr 14 
    Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

3. Informację o miejscu i terminie przeprowadzenia losowania podaje się do wiadomości
     publicznej w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.miedzylesie.pl.

  § 2.

Dla przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego wyznaczam następujące osoby:

1.  Aleksandra Kruk   - Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie,

2. Zuzanna Hładczuk – Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy
     Międzylesie.

3. Monika Harasińska – Specjalista ds. Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3.

Zobowiązuję Sekretarza Miasta i Gminy Międzylesie do sporządzenia protokołu  z przebiegu losowania oraz do podania do wiadomości publicznej ustalonych składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzylesie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 658
W tym miesiącu: 658
Od początku: 24085267
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne