E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 12 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Międzylesie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września

Zarządzenie  Nr 185/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Międzylesie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

6 września 2015 r.

 

         Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U.

z 2015 r., poz. 318 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego oraz powoływania komisji (Dz. U. z  2003 r. Nr 74, poz. 671 ze zm.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. powołuję na obszarze Gminy Międzylesie Obwodowe Komisje ds. Referendum w następujących składach:

 

  1. OBWODOWA KOMISJA DS. REFRENDUM  NR 1  Z/S W  MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MIĘDZYLESIU,  PLAC WOLNOŚCI  15,  MIĘDZYLESIE 

1. Monika Pokrątka                                                        zam. Międzylesie

2. Aneta Maria Czech                                                     zam. Międzylesie

3. Dorota Mirosława Sadecka                                        zam. Międzylesie

4. Małgorzata Bożena Kałka                                          zam. Międzylesie

5. Krystyna Gąsior                                                          zam. Międzylesie

6. Teresa Maria Mniedło                                                 zam. Dolnik

7. Krzysztof Bajek                                                          zam. Międzylesie

8. Monika Zofia Czop                                                    zam. Międzylesie

9. Julita Dudek                                                               zam. Międzylesie

   

        2. OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM  NR 2  Z/S W BIBLIOTECE
            PUBLICZNEJ   MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE,  UL. WOJSKA POLSKIEGO 11,
            MIĘDZYLESIE

                  1. Krzysztof Artur Burdek                                             zam. Międzylesie

                  2. Marta Aniela Bień                                                      zam. Długopole Górne

                  3. Maria Dudek                                                               zam. Międzylesie

                  4. Łukasz Czubala                                                          zam. Międzylesie

                  5. Kamil Sebastian Łosiak                                              zam. Międzylesie

                  6. Katarzyna Górecka-Janiszewska                                zam. Międzylesie

                  7. Anna Józefa Kowalska                                                           zam. Międzylesie

                  8. Dorota Bień                                                                zam. Międzylesie

                  9. Lidia Grażyna  Palka                                                  zam. Międzylesie

      3. OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM  NR 3    Z/S W  ŚWIETLICY
          WIEJSKIEJ,  BOBOSZÓW 11

1. Stanisław  Kopytowski                                   zam. Międzylesie

2. Elżbieta Alicja Włoszczyńska                         zam. Międzylesie                   

3. Tomasz Bartosz Krawiec                                zam. Międzylesie                              

4. Ryszard Alfred Puzio                                      zam. Międzylesie

                  5. Stanisław Gąsior                                             zam. Międzylesie

                  6. Natalia Czubala                                               zam. Dolnik

                  7. Łukasz Paweł Zarówny                                  zam. Boboszów

                  8. Mariusz Niżnik                                                zam. Różanka

                  9. Urszula Grażyna Bańkowska                          zam. Międzylesie

 

       4.  OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM  NR 4   Z/S W  RÓŻAŃSKIM
            CENTRUM  INFORMACJI  WIEJSKIEJ,  RÓŻANKA 53

1. Andrzej Czesław Wolniaczyk                         zam. Lesica  

2. Joanna Kobak                                                 zam. Międzylesie

3. Anna Elżbieta Jasek                                        zam. Różanka

4. Paulina Marta Zawada                                    zam. Międzylesie

5. Bartosz Robert Pałka                                      zam. Międzylesie

6. Emilia Chmielowicz                                        zam. Domaszków

7. Michał Albert Munarini                                  zam. Międzylesie

8. Małgorzata Wojtczak                                      zam. Różanka

9. Iwona Judyta Miśków-Kostrzewa                  zam. Długopole Górne

 

         5.   OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM  NR 5    Z/S W  ŚWIETLICY
               WIEJSKIEJ,  ROZTOKI 34

1. Paweł Piotr Kucharski                                      zam. Międzylesie

2. Lilla Krawiec                                                    zam. Międzylesie       

3. Łukasz Czech                                                   zam. Międzylesie

4. Justyna Adamów                                              zam. Jaworek

5. Dawid Krzysztof Szubert                                zam. Międzylesie

6. Zdzisław Łosiaka                                              zam. Międzylesie

7. Dominik Artur Biernacki                                 zam. Międzylesie

8. Romualda Darowska                                        zam. Międzylesie     

9. Aleksandra Justyna Nalborczyk                       zam. Goworów

 

             6.  OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM  NR 6   Z/S W  FILII BIBLIOTEKI
                  PUBLICZNEJ  MIASTA I GMINY,  DŁUGOPOLE GÓRNE 79

1. Małgorzata Monika Trojanowska                   zam. Międzylesie

                  2. Jarosław Zbigniew Smoleń                               zam. Międzylesie

                  3. Paweł Figiel                                                    zam. Długopole Górne

                  4. Żaneta Barbara Kaczyńska                              zam. Goworów                

                  5. Kamila Anna Kałka                                          zam. Międzylesie

                  6. Dorota Józefa Cymborska                              zam. Długopole Górne

                  7. Elżbieta Henryka Bernad                                zam. Długopole Górne

                  8. Mateusz Patryk Juraszek                                  zam. Smreczyna

                  9/  Bogusława Maria Macegoniuk                       zam. Domaszków

 

 

 

            7. OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM  NR 7 Z/S W  FILII  MIEJSKO-
                 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – DOM KULTURY, UL. KOLEJOWA 3,
                 DOMASZKÓW

1. Jan Karmelita                                                      zam. Międzylesie

2. Anna Michalak                                                   zam. Międzylesie

3. Justyna Aneta Daum                                          zam. Kamieńczyk

4. Zygmunt Czubala                                               zam. Nagodzice

5. Patryk Marian Hajduk                                        zam. Domaszków

6. Dariusz Hermanowicz                                        zam. Międzylesie

7. Paulina Szafrańska                                             zam. Domaszków

                  8. Joanna Zofia Juraszek                                        zam. Smreczyna

9. Ewa Lilianna Siwek                                           zam. Międzylesie

                            

             8.  OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM  NR 8   Z/S W  ŚWIETLICY
                  KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, GOWORÓW 14

1. Łukasz Józef Wyderski                                      zam. Międzylesie

2. Rafał Włoszczyński                                           zam. Międzylesie

3. Anna Stanisława Dzik                                       zam. Jaworek

4. Elżbieta Patrzyk                                                 zam. Międzylesie

5. Mieczysław Serafinowicz                                  zam. Międzylesie

6. Elżbieta Czmielowicz                                        zam. Domaszków

7. Karolina Kruk                                                     zam. Goworów

8. Jakub Szura                                                         zam. Międzylesie

                  9. Magdalena Kowalska                                         zam. Szklarnia

 

            9.  OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM  NR 9  Z/S W ŚWIETLICY
                 WIEJSKIEJ,  PISARY 36

1. Paulina Ciuba                                                      zam. Międzylesie

2.  Janusz Antoni Sipowicz                                     zam. Międzylesie

3. Aneta Jadwiga Juchkiwicz                                  zam. Nagodzice

4. Wojciech Paweł Trojanowski                              zam. Międzylesie  

5. Iwona  Kuś                                                          zam. Dolnik

6. Krzysztof Zdzisław Baran                                  zam. Boboszów

7. Ryszard Józef Pasternak                                     zam. Międzylesie

8. Dorota Bodnar-Cyrulik                                       zam. Międzylesie

9. Olga Ziętara                                                        zam. Międzylesie                          

 § 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.miedzylesie.pl

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 665
W tym miesiącu: 31493
Od początku: 24380385
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne