E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE Z DNIA 10 SIERPNIA 2015 R. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania kandydatów składu obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Międzylesie

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I  GMINY MIĘDZYLESIE

Z DNIA 10 SIERPNIA 2015 R.

 

o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania kandydatów składu obwodowych komisji  ds. referendum  na terenie Gminy Międzylesie

dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

     Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz  § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum
w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji  (Dz. U. Nr 74, poz. 671 ze zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

z a w i a d a m i a,  ż e:

 

publiczne losowanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Międzylesie odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. 

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1.

 

Losowaniem objęte są wszystkie obwodowe komisje ds. referendum, tj. nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Liczba zgłoszonych kandydatów do komisji:

1/ Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Międzylesiu – 13,

2/ Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 w Międzylesiu – 13,

3/ Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Boboszowie – 12,

4/ Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Różance – 14,

5/ Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5 w Roztokach – 13,

6/ Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 6 w Długopolu Górnym – 12,

7/ Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 7 w  Domaszkowie – 13,

8/ Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 8 w Goworowie  – 14,

9/ Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 9 w Pisarach – 13,

 

                                                                                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                                                                                  ( - )  Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1012
W tym miesiącu: 15069
Od początku: 23844186
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne