Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

REMONT DRÓG GMINNYCH

Informujemy, że  zakończona  została  inwestycja polegająca na remoncie drogi  gminnej  w Nowej Wsi na działkach nr 213 cz., 214, 215 w km 0+600-1+240 (640 mb).  Roboty wykonało  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp. z o.o.  z/s  w  Kłodzku. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu ze środków rezerwy celowej budżetu  państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łączy koszt inwestycji to 292 870,08 zł. brutto,  w tym kwota dotacji wyniosła 234 290,00 zł. Jest to ostatni etap remontu drogi.

W fazie końcowej jest inwestycja pn. „Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach  nr 159, 558, 543 o długości 723 mb, dofinansowana ze środków jak wyżej, a realizowana również przez firmę DROGMOST. 

Wartość inwestycji to 235 711,05 zł., kwota dotacji 188 560,00 zł.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10878
W tym miesiącu: 224373
Od początku: 22848043
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne