Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Konsulatacje publiczne dot. projektu uchwały Pady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konsultacjami publicznymi projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, prosimy o poparcie inicjatywy Gminy Strzelin dotyczącej ujęcia w przedmiotowym  programie, na liście podstawowej zadań do realizacji, wykonania prac na linii kolejowej C-E-59 na odcinku Wrocław-Kamieniec Ząbkowicki.  
Przedmiotowy odcinek został przewidziany w projekcie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku jedynie na liście rezerwowej, która  
nie jest objęta gwarantowanym finansowaniem.
Konsultacje mają charakter otwarty. Zapraszamy do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do przedmiotowego dokumentu.  
Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Krajowego Programu Kolejowego do 2023 zamieszczony został w wersji elektronicznej, na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,  w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://mir.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia-transport/22773_konsultacje-publiczne.html

http://mir.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia-transport/22773_konsultacje-publiczne.html>

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:
- na formularzu do zgłaszania uwag, przesyłając na adres e-mail:  kpk@mir.gov.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem  
elektronicznym lub
- na formularzu do zgłaszania uwag, przesyłając tradycyjną drogą  pocztową na adres: Departament Rozwoju Kolei Ministerstwo  Infrastruktury i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Termin konsultacji upływa dnia 11 sierpnia 2015r.

Aby ułatwić Państwu zgłaszanie uwag, przesyłamy gotowy, wypełniony  już przez Gminę Strzelin wzór formularza konsultacyjnego.
Linia kolejowa nr C-E-59 na odcinku Wrocław-Kamieniec Ząbkowicki  jest czynną linią międzynarodową łączącą Wrocław z czeską Pragą  
poprzez kolejowe przejście graniczne Międzylesie-Lichkov,  wykorzystywaną przez mieszkańców wielu miast i gmin, tj. Wrocław,  Żórawina, Borów, Strzelin, Ciepłowody, Ziębice, Kamieniec Ząbkowicki,  Bardo, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie. Mieszkańcom miast i  
gmin zależy przede wszystkim na szybkim, bezpiecznym dojeździe do  Wrocławia, gdzie znajdują miejsca pracy i korzystają z usług (zarówno  
tych komercyjnych jak i oświatowych i kulturalnych). Brak dogodnego  dojazdu skłania, szczególnie młodych ludzi, do migracji. Miasto  Strzelin posiada doskonałą rentę położenia, jednak brak modernizacji  linii kolejowej, z dostosowaniem do współczesnych standardów,  przyczynia się do wyludniania regionu. Linia kolejowa nr C-E-59, jej  przebieg, właściwe funkcjonowanie i postulowana modernizacja,  bezpośrednio warunkuje jakość życia mieszkańców całego Strzelina, jak  i sąsiednich miast i gmin.
Należy podkreślić, że realizacja inwestycji przyczyni się do  konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do drogowego. Na  wybór środka transportu znaczny wpływ będą miały takie czynniki jak  m.in. koszt, komfort i szybkość podróży oraz bezpieczeństwo.  
Zmodernizowana linia kolejowa na odcinku Wrocław-Kamieniec Ząbkowicki,  w dalszej perspektywie czasu, przyczyni się do znacznego zmniejszenia  natężenia ruchu drogowego na drogach publicznych. Ponadto, należy  zwrócić uwagę na fakt, że w Strzelinie znajduje się największy w  Europie i jeden z największych na świecie kamieniołom granitu. Linia  ta bez wątpienia mogłaby być wykorzystywana do przewozu kruszyw  niezbędnych do realizacji inwestycji kolejowych. Wskazanym jest, żeby  bogactwo naturalne regionu nie wpływało tylko na degradację dróg, ale  przyczyniło się właśnie do realizacji inwestycji kolejowych.  
Rozwiązanie takie spowoduje znaczne obniżenie kosztów transportu przy  realizacji wszystkich inwestycji PKP PLK S.A. Nie ma rozwoju miasta Strzelin i całego regionu przylegającego  bezpośrednio do linii kolejowej nr C-E-59 bez wspólnego,  zintegrowanego działania na rzecz wszystkich sąsiednich gmin. Takim  działaniem jest modernizacja wspólnego układu komunikacyjnego linii  kolejowej nr C-E-59 na odcinku Wrocław-Kamieniec Ząbkowicki.

Pozdrawiam,
Aleksandra Mendrzycka
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
tel. 71 39 21 971 wew. 152

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2403
W tym miesiącu: 156680
Od początku: 22780350
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne