Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

„1.Remont drogi gminnej nr 119964D w km 0+113 + 0+498 na działce nr 224 cz. w Domaszkowie [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]; 2. Remont drogi gminnej na działce nr 209cz w Pisarach w km 0+000 - 0+240 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec....

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 06.08.2015 r. o godz. 14:44 Nr 201422 - 2015.

na zadanie:

„1.Remont drogi gminnej nr 119964D w km 0+113 + 0+498 na działce nr 224 cz. w Domaszkowie [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.];

2. Remont drogi gminnej na działce nr 209cz w Pisarach w km 0+000 - 0+240 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec, lipiec 2009 r.];

3. Remont infrastruktury drogowej w ulicy Szarych Szeregów na działce nr 483cz. w Międzylesiu w km 0+040 - 0+090 (zjazd z drogi krajowej nr 33) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec, lipiec 2009 r.]”

zawiadmoienie o wyborze najkorzystniejszej wszyscy.jpeg

DOCSIWZ.doc

PDFSIWZ.pdf

Treść ogłoszenia:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=201422&rok=2015-08-06

XLSXZałącznik nr 8 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY z przedmiarem DOMASZKÓW.xlsx

XLSXZałącznik nr 9 do SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY z przedmiarem PISARY.xlsx

XLSZałacznik nr 10 KOSZTORYS OFERTOWY z przedmiarem MieDZYLESIE.xls

PDFPISARY PROJ ZAGOSP TERENU.pdf

PDFPrzekroje konstrukcyjne Pisary.pdf

PDFDOMASZKÓW PROJ ZAGOSP TERENU.pdf

PDFprzekroje konstrukcyjne Domaszków.pdf

PDFMieDZYLESIE PROJ ZAGOSP TERENU.pdf

PDFPrzekroje konstrukcyjne Międzylesie.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4711
W tym miesiącu: 4711
Od początku: 20725948
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne