Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

„1.Remont drogi gminnej nr 119964D w km 0+113 + 0+498 na działce nr 224 cz. w Domaszkowie [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]; 2. Remont drogi gminnej na działce nr 209cz w Pisarach w km 0+000 - 0+240 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec....

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 06.08.2015 r. o godz. 14:44 Nr 201422 - 2015.

na zadanie:

„1.Remont drogi gminnej nr 119964D w km 0+113 + 0+498 na działce nr 224 cz. w Domaszkowie [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.];

2. Remont drogi gminnej na działce nr 209cz w Pisarach w km 0+000 - 0+240 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec, lipiec 2009 r.];

3. Remont infrastruktury drogowej w ulicy Szarych Szeregów na działce nr 483cz. w Międzylesiu w km 0+040 - 0+090 (zjazd z drogi krajowej nr 33) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec, lipiec 2009 r.]”

zawiadmoienie o wyborze najkorzystniejszej wszyscy.jpeg

DOCSIWZ.doc (523,50KB)

PDFSIWZ.pdf (1,08MB)

Treść ogłoszenia:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=201422&rok=2015-08-06

XLSXZałącznik nr 8 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY z przedmiarem DOMASZKÓW.xlsx (14,77KB)

XLSXZałącznik nr 9 do SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY z przedmiarem PISARY.xlsx (14,04KB)

XLSZałacznik nr 10 KOSZTORYS OFERTOWY z przedmiarem MieDZYLESIE.xls (39,50KB)

PDFPISARY PROJ ZAGOSP TERENU.pdf (555,89KB)

PDFPrzekroje konstrukcyjne Pisary.pdf (167,39KB)

PDFDOMASZKÓW PROJ ZAGOSP TERENU.pdf (420,09KB)

PDFprzekroje konstrukcyjne Domaszków.pdf (196,75KB)

PDFMieDZYLESIE PROJ ZAGOSP TERENU.pdf (737,16KB)

PDFPrzekroje konstrukcyjne Międzylesie.pdf (254,75KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 9218
W tym miesiącu: 222713
Od początku: 22846383
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne