Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie, Zespołu Szkół w Międzylesiu oraz do Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu na podstawie zakupu biletów miesięcznych na lata 2015/2016 i 2016/2017

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 23.07.2015 r. o godz. 11:06 Nr 186924 - 2015.

na zadanie:

"Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie, Zespołu Szkół w Międzylesiu oraz do Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu na podstawie zakupu biletów miesięcznych na lata 2015/2016 i 2016/2017”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wszyscy.jpeg

DOCSIWZ.doc (333,00KB)

PDFSIWZ.pdf (836,62KB)

Treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=186924&rok=2015-07-23

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1130
W tym miesiącu: 155407
Od początku: 22779077
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne