Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia  20 lipca 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji

ds. referendum

       Na podstawie art. 6, ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318.)
w związku z uchwałą Nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzylesie  (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 2398)  oraz uchwałą Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzylesie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 592) podaję informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania  korespondencyjnego oraz wyznaczenia lokali do głosowania korespondencyjnego
w referendum ogólnokrajowym  zarządzonym  na dzień 6 września 2015 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziby obwodowych komisji
ds. referendum

1

Miasto Międzylesie, ulice: plac Wolności, Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Juliusza Słowackiego, Lipowa, Osiedle, Powstańców Śląskich, Szkolna, Widokowa, Władysława Syrokomli, Warszawska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 15, Międzylesie

2

Miasto Międzylesie, ulice: Graniczna, Jesionowa, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Ludwika Waryńskiego,

Na Wzgórzu, Pionierów, Polna, Słoneczna, Sportowa, Szarych Szeregów, Trzydziestolecia PRL, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Wiosenna, Wojska Polskiego,

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Wojska Polskiego 11, Międzylesie

3

Sołectwa: Boboszów, Kamieńczyk, Smreczyna

Świetlica wiejska, Boboszów 11

4

Sołectwa: Gniewoszów, Lesica, Niemojów, Różanka

Różańskie Centrum Informacji Wiejskiej, Różanka 53

5

Sołectwa: Gajnik, Nagodzice, Roztoki

Świetlica wiejska, Roztoki 34 (Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych, Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego)

6

Sołectwo: Długopole Górne

Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Długopole Górne 79 (Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych, Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego)

7

Sołectwo: Domaszków

Filia Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury - Dom Kultury, ul. Kolejowa 3, Domaszków

8

Sołectwa: Goworów, Jaworek, Michałowice, Nowa Wieś

Świetlica Koła Gospodyń Wiejskich, Goworów 14

9

Sołectwa: Dolnik, Jodłów, Pisary, Potoczek, Szklarnia

Świetlica wiejska, Pisary 36

Głosowanie odbywa się w wyznaczonych lokalach w godzinach od 600 do 2200

Każdy może głosować korespondencyjnie.

1/   Dnia 24 sierpnia 2015 r. upływa termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego,

2/   Dnia 28 sierpnia 2015 r. upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Uwaga

Osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,  a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowana w swoim imieniu innej osobie.

Wnioski w sprawach zamiaru głosowania korespondencyjnego, bądź też o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1 -  pokój nr 9.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              

                                                                                                         

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1090
W tym miesiącu: 1090
Od początku: 22849489
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne