Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 464/1 O POW. 0,3622 HA OBRĘB DŁUGOPOLE GÓRNE

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 04 GRUDNIA 2015 r. o godz. 12.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE, dz. 464/1 o pow. 0,3622 ha, SW1K/00043825/1

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie rozproszonej  zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych. Dostęp komunikacyjny: dojazd ok. 1 km drogą asfaltową z głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, następnie drogą gruntową. Brak uzbrojenia, istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej. Z działki rozpościera się piękny widok na góry.     
  1. Cena wywoławcza nieruchomości – 65.800 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) brutto.
  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

- 5ME2/UT- zabudowa mieszkaniowo –rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym /usługi turystyki.

  1. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 30 listopada 2015r.
  1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
  1. Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  1.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując  o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
  1.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  02.11.2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

zdjęcia lotnicze dz. 464_1.jpeg

PDFMapa_ewidencyjna.pdf

zdjęcia.jpeg

Sprawę prowadzi:

Ewa Siwek

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2460
W tym miesiącu: 224039
Od początku: 15330050
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne