Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 161/2015 z dnia 20.07.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu trzeciego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 190 o pow. 5,46 ha - obręb Boboszów.

Zarządzenie nr 161/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu trzeciego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 190 o pow. 5,46 ha - obręb Boboszów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXXIII/179/2013 Rady Miejskiej  w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 190 o pow 5,46 ha, obręb Boboszów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 190 o pow. 5,46 ha, położonej w Boboszowie, KW SW1K/00044174/9, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 25.09.2015 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 3.751.500,00 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20 lipca  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 263
W tym miesiącu: 151175
Od początku: 18294590
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne