Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 158/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 158 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie sprzedaży działki  niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków w drodze rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu uchwały nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 22 maja 2015 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 06 lipca 2015 r. dot. sprzedaży działki niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, KW SW1K/00044068/3, obręb Domaszków,  zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam zbycie  nieruchomości w drodze rokowań  w dniu 02 września 2015 r. o godz. 900.
  2. Ustalam  zaliczkę w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 lipca 2015 r.

Burmistrz

/-/Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3981
W tym miesiącu: 210935
Od początku: 18354350
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne