Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 160/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 310/5 o pow. 0,1169 ha, obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 160 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 310/5 o pow. 0,1169 ha, obręb Międzylesie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.),  oraz § 6 ust. 2 pkt. 2 uchwały nr XIV83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu    z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedać nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu nr 310/5 o pow. 0,1169 ha, SW1K/00044549/9, obręb Międzylesie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17  lipca  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1283
W tym miesiącu: 143800
Od początku: 18287215
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne