E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 9/2015/A z dnia 17 lipca 2015 r.

Wykaz nr  9/2015/A

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

dz. 308/1

SW1K/00044174/9

Obręb Międzylesie

Cz. dz. 310/18

SW1K/00044174/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0261 ha

0,0300 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomości  gruntowe niezabudowane     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MN5- tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1,23 zł/m2 brutto miesięcznie

Czynsz dzierżawny

1,23 zł/m2 brutto miesięcznie

9.

Termin wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki nr 310/5. 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 17.07.2015 r. do dnia 07.08.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 644
W tym miesiącu: 5182
Od początku: 24089791
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne