E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 9/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wykaz nr    9/2015

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Roztoki

dz. 245/15

KW 67554

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0153 ha

3.

Opis nieruchomości

Roztoki 62B/2

lokal użytkowy położony na parterze (I kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą 4 pomieszczenia o łącznej pow. 71,00 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 48/100. Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

19MU2- tereny pod zabudowę mieszkaniowo – usługową

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

 29.053 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

08.06.2015 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 27.04.2015 r. do dnia 18.05.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 130
W tym miesiącu: 30958
Od początku: 24379850
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne