E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY DO OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje mieszkańców o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorstwa, instytucje, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do udziału w przedsięwzięciu.

Poniżej ankiety do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej, które po uprzednim wypełnieniu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie (pokój nr 7 II piętro), Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie lub przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany  adres.

PDFAnkieta transportowa.pdf (319,28KB), PDFAnkieta budynku Międzylesie.pdf (213,63KB), PDFAnkieta firma.pdf (101,31KB)

Ostateczny termin składania wypełnionych ankiet, które uwzględnione zostaną w PGN, upływa w dn. 30.07.2015 r.

Konsultacji w sprawie wypełniania ankiety udzielać będzie Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 16.00, telefonicznie pod nr 71-326-13-43 lub drogą elektroniczną: cieplej@cieplej.pl.

Do projektów związanych z ograniczeniem niskiej emisji można zaliczyć:

  • wymianę źródła ciepła,
  • termomodernizację budynków,
  • montaż instalacji OZE,
  • inne podobne działania, mające na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach, oświetleniu lub transporcie.

 W piśmie należy podać następujące informacje:

- data planowanej inwestycji,

- krótki opis planowanych działań,

- koszty inwestycyjne,

- planowany efekt energetyczny i ekologiczny (dane z audytu energetycznego),

- planowane źródła finansowania.

Brak ankiety lub powyższych danych spowoduje brak możliwości ubiegania się o dotacje w ramach RPO, co nie wyklucza w przyszłości  wystąpienia trudności na drodze pozyskiwania środków dotacyjnych z innych programów.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie:

inspektor Franciszek Łuszczki (pok. Nr 22, tel. 74 8 126 327, wew. 26);

kierownik Wiesława Szyrszeń oraz inspektor Ewa Siwek (pok. Nr 17, tel. 74 8 126 327, wew. 14).

 

 

Międzylesie, dnia 09.07.2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 149
W tym miesiącu: 30541
Od początku: 24162619
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne