Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi w Hrubieszowie

 

1-2 lipca 2015 r. w Hrubieszowie w woj. lubelskim, na zaproszenie wójta Hrubieszowa, odbyło się spotkanie plenarne PSORW, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich. W spotkaniu uczestniczył także wojewoda opolski  a także przedstawiciele Fundacji Wspomagania Wsi. Gminę Międzylesie reprezentował burmistrz Tomasz Korczak oraz Wiesława Szyrszeń.

Tematem przewodnim spotkania były „Wioski tematyczne”. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić tzw. „Wioskę strachów” w Moroczynie oraz „Wioskę Gotów” w Masłomęczu. Wioski tematyczne to innowacyjny sposób na tworzenie lokalnego produktu turystycznego. Oferta wsi tematycznych pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi

Podczas spotkania plenarnego poddano pod dyskusję konieczność sformalizowania PSORW. Obecnie Sieć działa na podstawie Porozumienia Partnerskiego. Wraz z coraz bardziej zaawansowanymi pracami PSORW, konieczne stało się przekształcenie Sieci z Porozumienia w Stowarzyszenie z osobowością prawną. 

Tworzenie „Sieci Najciekawszych Wsi” w Polsce to ciągle jedno z priorytetowych zadań zainicjowanych przez PSORW. Znaczenie tego przedsięwzięcia omówił wojewoda R. Wilczyński, który przedstawił także aktualne informacje na ten temat. 57 miejscowości ocenionych przez ekspertów posiadają potencjał uczestnictwa w SNW. Kolejnym etapem dla tych wiosek będzie opracowanie i wdrożenie Planu Działania. Wioski, które nie są objęte projektami wdrożeniowymi FAPA, czy też projektami regionalnymi mogą ubiegać się o sporządzenie raportu oceny potencjału miejscowości do uczestnictwa w SNW. Koszt certyfikacji wioski to kwota 6.000 zł. PSORW zawarło w tym celu porozumienie z Polskim Towarzystwem Geograficznym.

Do grona członków PSORW dołączyła, w roli członka wpierającego, Fundacja Wspomagania Wsi. . Podczas krótkiej prezentacji, Fundacja przedstawiła swe dotychczasowe osiągnięcia oraz obszary, w których współpraca z PSORW stanie się niezwykle istotna. Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10612
W tym miesiącu: 118988
Od początku: 18262403
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne