Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 07.07.2015 r. o godz. 12:51 Nr 168326 - 2015.

na zadanie:

"Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków"

zawiadmoienie o wyborze najkorzystniejszej wszyscy.jpeg

DOCSIWZ.doc (498,50KB)

PDFSIWZ.pdf (899,60KB)

Treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168326&rok=2015-07-07

XLSZał. nr 8 - kosztorys ofertowy.xls (39,50KB)

DOCZał. nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 141.doc (111,50KB)

DOCZał. nr 12 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania ogólne.doc (141,00KB)

PDFDługopole górne 141 - przedmiar.pdf (82,24KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6128
W tym miesiącu: 173252
Od początku: 22796922
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne