Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne nr 154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 19.06.2015 r. o godz. 09:30 Nr 149122 - 2015.

na zadanie:

"Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne nr 154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków"

DOCSIWZ.doc

PDFSIWZ.pdf

Treść ogłoszenia:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=149122&rok=2015-06-19

XLSXZał. nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy.xlsx

DOCZał. nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 154.doc

DOCZał. nr 12 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania ogólne.doc

PDFDługopole Górne 154 - przedmiar.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1559
W tym miesiącu: 320089
Od początku: 20699578
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne