E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne nr 154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 19.06.2015 r. o godz. 09:30 Nr 149122 - 2015.

na zadanie:

"Remont budynku mieszkalnego Długopole Górne nr 154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków"

DOCSIWZ.doc (503,50KB)

PDFSIWZ.pdf (901,42KB)

Treść ogłoszenia:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=149122&rok=2015-06-19

XLSXZał. nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy.xlsx (20,19KB)

DOCZał. nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 154.doc (119,50KB)

DOCZał. nr 12 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania ogólne.doc (141,00KB)

PDFDługopole Górne 154 - przedmiar.pdf (86,96KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 181
W tym miesiącu: 43110
Od początku: 24175188
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne