Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

uphil 2015.jpeg

REGULAMIN  ZAWODÓW ROWEROWYCH

UP HILL CUP 2015

CZASÓWKA AUTOSTRADĄ SUDECKĄ

13 CZERWCA 2015

MIĘDZYLESIE - GNIEWOSZÓW

START GODZ. 13.00

 

 1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby 10+.
 2. Uczestnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność po złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 3. Dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych
  i po okazaniu Karty rowerowej.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz sztywnego kasku.
 5. Zawodnicy mają obowiązek poruszania się podczas jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 6. Na skrzyżowaniach wolontariusze będą ułatwiali włączenie się do ruchu.
 7. Zapisy w miejscu startu w Biurze Zawodów u zbiegu ul. Lipowej z ul. Waryńskiego
  w godz. 11.45 do 12.45.
 8. Numer startowy zawodnika jednocześnie wskazuje, z jakim opóźnieniem wyjechał na trasę.
 9. Start pierwszego zawodnika o godz. 13.01
 10. Kolejni zawodnicy będą wypuszczani na trasę z 1 minutowym opóźnieniem.
 11. Organizator dokonuje ręcznego pomiaru czasu na szczycie wzniesienia a następnie dokonuje przeliczenia czasu brutto na czas netto: czas na mecie – nr startowy = czas netto.
 12. Udział w imprezie jest bezpłatny.
 13. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, opublikowanie ich wizerunku na fotografiach z imprezy oraz wymienienie z imienia i nazwiska w komunikatach prasowych oraz materiałach promocyjnych.
 15. Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.                                      

 

PROGRAM ZAWODÓW

11.45 – 12.45 Zapisy w Biurze Zawodów

 1. Start pierwszego zawodnika
 2. Start ostatniego zawodnika
 3. Ostatni zawodnik na mecie
 4. Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców na Polu Namiotowym w Międzylesiu

 

Prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na: rowery szosowe i rowery inne.

OPEN Kobiet

OPEN Mężczyzn

M – 1

 do 29 lat

M – 2

30 - 39

M – 3

40 – 49

M – 4

50 – 59

M – 5

60 i więcej

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2370
W tym miesiącu: 7132
Od początku: 22855531
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne