Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 130/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 768 o pow. 0,4379 ha - obręb Domaszków.

Zarządzenie nr 130 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 768 o pow. 0,4379 ha - obręb Domaszków.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.), oraz wykonaniu uchwały nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 22.05.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:
  1. termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 768 o pow. 0,4379 ha, SW1K/00044068/3, obręb Domaszków - na dzień 06 lipca 2015 r. na godz. 1000.
  2. cenę wywoławczą nieruchomości – 55.760 zł,
  3. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  4. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 29 maja 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz
Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3152
W tym miesiącu: 209904
Od początku: 22833574
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne