E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Drugi przetarg ustny nieograniczony dot.sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, o nr geodezyjnym 131/3 o pow. 0,054 ha, obręb Długopole Górne

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 28 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE 78, dz. 131/3 o pow. 0,0540 ha, SW1K/00093464/7.

 Działka zabudowana byłym budynkiem szkolnym, o pow. zabudowy 280,30 m2, oraz pow. użytkowej budynku 453,85 m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Mury piwnic i parteru zawilgocone, Konstrukcja dachu w stanie średnim. Posadzki kamienne i betonowe w stanie średnim, schody kamienne stare, stolarka okienna i drzwiowa drewniana wymaga wymiany. Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania do wymiany.

2.Cena wywoławcza nieruchomości – 121.500 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) brutto.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.

3.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 5MN34- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza.

4.Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 6.100 zł słownie: sześć tysięcy sto złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 24 sierpnia  2015 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

5.W dniach 22-24 czerwca 2015 r. jest możliwość obejrzenia w/w nieruchomości, w sprawie proszę się kontaktować z Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu, tel. 74 8 126 327 wew. 14.

6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

7.Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

8.Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  22.07.2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa_ewidencyjna.pdf (270,92KB)

zdjęcia wewnątrz cz 1.jpeg

zdjęcia wewnątrz cz 2.jpeg

zdjęcia wewnątrz cz 3.jpeg

zdjęcia budynku zewnętrzne.jpeg

Sprawę prowadzi:                                                                                                                 

Ewa Siwek                                                                                                                                           

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1074
W tym miesiącu: 15131
Od początku: 23844248
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne