E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 126/2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki zabudowanej Długopole Górne 78 nr 131/3 - obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 126/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki zabudowanej Długopole Górne 78 nr 131/3 - obręb Długopole Górne.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz w wykonaniu uchwały nr XXVII/141/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole Górne 78, w granicach działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole Górne 78, w granicach działki geodezyjnej nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, położonej w Długopolu Górnym, KW SW1K/00093464/7, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 29.06.2015 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 121.500 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 25 maja 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 922
W tym miesiącu: 54817
Od początku: 24073175
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne