E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO - PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

CENTRUM                 EDUKACJI

MANAGER

 

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, sekretariat p.506

tel.: 0602 232 879 e-mail manager@szkolenia-manager.pl     tel. (22) 517 77 40

 

Centrum Edukacji  MANAGER zaprasza na

kolejną edycję

ZAWODOWEGO  KURSU  KWALIFIKACYJNEGO

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ 

  

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

 

Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym: zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.

 

       Termin kursu:   5 września 2015 - 9 stycznia  2016 r.

                                     

           Kurs realizowany będzie w formie weekendowej: zajęcia w soboty i niedziele                                                      

 

 Koszt: 1700 zł  z możliwością wpłaty w 3 ratach /udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

 

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51

 

 

tel. (22) 517 77 40  lub 602 232 879

fax  (22) 517 77 39

e-mail manager@szkolenia-manager.pl

        NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE ROLNIK /kurs w formie zaocznej/

 

Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej. / Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r.   w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

 

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie /potwierdzone  podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły, ośrodka szkoleniowego. /Dz.U. 83 z 2007 r./

Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to 400 godz./.

Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs /oraz przystąpić do egzaminu/  w zakresie minimum 1 kwalifikacji.

Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku kwalifikacji – ale nie jest to konieczne. 

 

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły minimum gimnazjum. Ale uzyskanie kwalifikacji tą 

drogą jest oczywiście możliwe dla osób z wykształceniem średnim, czy wyższym.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1222
W tym miesiącu: 44151
Od początku: 24176229
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne