E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nt 113/2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha - obręb Szklarnia.

Zarządzenie nr 113 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 maja  2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha - obręb Szklarnia.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz w wykonaniu uchwały nr XLIX/290/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha, obręb Szklarnia – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr  24/2 o pow. 0,63 ha, położonej w Szklarni, KW SW1K/00043824/4, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 19.06.2015 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 53.400 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 maja  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 688
W tym miesiącu: 688
Od początku: 24085297
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne