E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Konkurs "Siankokosy Orlickie 2015" w miejscowości Nebeska Rybna

Regulamin oceniania w turnieju kosiarzy

Ocen zawodników dokonuje komisja złożona minimalnie ze trzech członków, nominowana organizatorami przy rozpoczęciu turnieju.

W ocenianiu uczastników turnieju o najlepszego kosiarza będzie oceniano nie tylko najlepszy czas pokosu przygotowanego pola (Sianokosy Orlickie: 10x10m-mężczyźni, 10x5- kobiety; Mistrzostwa Czeskiej Republiki 20x10, tj. 2 ary) lecz również jakość pokosu.

Przed turniejem będzie przygotowana tzw. powierzchnia odniesienia, która będzie służyć jako vzór (szablon) w ocenianiu.

W praktyce jest to subiektywna ocena ścierniska przez komisję sędziowską.

Ściernisko będzie oceniano od 1 do 5 punktów (1-najlepsze).

Punktacja:

  1. Doskonale równe ściernisko – bez penalizacji czasowej;
  2. Nierównomiernie skoszone (miejscowe nieskoszenie źdźbeł traw do 10% ) - penalizacja 30 sek.;
  3. Nierównomiernie skoszone (niedokoszenie źdźbeł traw do 20%) – penalizacja 60 sek.;
  4. Znacznie nierównomiernie skoszone ( niedokoszenie źdźbeł traw do 30%) – penalizacja 90sek.;
  5. Bardzo nierównomiernie skoszone ( niedokoszenie źdźbeł traw nad 50%) – nie ocenia się (dyskfalifikacje);

Ocena ze względu na jakość pokosu:

  1. Rzędy pokosu równoległe, źdźbła traw reguralnie ułożone – bez czasowej penalizacji;
  2. Rzędy pokosu równoległe, źdźbła traw nieregularnie ułożone – penalizacja 30sek.;
  3. Rzędy pokosu nie są równoległe, źdźbła traw chaotycznie ułożone – penalizacja 60 sek.;

W przypadku uzyskania jednakowych czasów (wyników) wygrywa starszy zawodnik.

Zawodnicy koszą swoje pole na jednej stronie. Jeżeli powierzchnia znajduje się na zboczu (nawet niewielkim) kosi się po pochylni z góry na dół. Zawodnik kosi swoje pole jedną kosą. Tylko w przypadku pęknięcia kosy lub złamania kosiska można uszkodzoną część wymienić. Przy naprawach kosy oraz ostrzeniu jest niedozwolona pomoc trzecich osób (z zewnątrz). To niedotyczy grup dzieci.

Do konkursu nie zostaną zarejestrowani osoby w strojach współczenych, mających na sobie nazwy, reklamy bądź loga firm. Najlepszym strojem jest strój ludowy, a przynajmniej jego części; historyczny stój roboczy itp. Kosiarze mogą rywalizować boso, mężczyźni rozebrani do pasa. Niedozwolone są okulary przeciwsłoneczne z wyjątkiem względów zdrowotnych.

Nasze zawody są również występem folklorystycznym i mogą nas wrócić do dawnych czasów.

plakat.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 331
W tym miesiącu: 31159
Od początku: 24380051
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne