E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 80/2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr  80/2015

 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

 z dnia  17  kwietnia  2015r.

 

 w sprawie przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

        Na podstawie art. 182  § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  w związku z § 8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzam, co następuje:

  § 1.

Do przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzylesie  zgłoszonych kandydatów upoważniam następujące osoby:

1.  Aleksandra Kruk   - Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie,

2. Izabela Kuś – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy
     Międzylesie,

3. Zuzanna Hładczuk – Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy
     Międzylesie.

§ 2.

1. Losowanie przeprowadzone zostanie w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 8 30 w sali nr 14 
    Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

2. Informację o miejscu i terminie przeprowadzenia losowania podaje się do wiadomości
     publicznej w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.miedzylesie.pl.

§ 3.

Zobowiązuje Sekretarza Miasta i Gminy Międzylesie do sporządzenia protokołu  z przebiegu losowania oraz do podania do wiadomości publicznej ustalonych składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzylesie.  

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

                                                                                                   (-) Tomasz Korczak          

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1438
W tym miesiącu: 36766
Od początku: 24385658
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne