Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 96/2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 96/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 624 494,41 zł, w tym wydatki bieżące

20 541 993,58zł, wydatki majątkowe 2 082 500,83 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 600 rozdział 60078 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

-dział 700 rozdział 70005 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

-dział 751 rozdział 75107 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

-dział 801 rozdział 80103, 80148 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

dział 854 rozdział 85401 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

dział 900 rozdział 90002, 90015 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

-dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 -wydatki.xls (30,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2653
W tym miesiącu: 156930
Od początku: 22780600
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne