E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 97/2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za zniesienie współwłasności w działce nr 247, obręb Roztoki.

Zarządzenie nr 97/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za zniesienie współwłasności w działce nr 247, obręb Roztoki.

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie. – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na 8 rat miesięcznych, należności za zniesienie współwłasności w nieruchomości zabudowanej nr 247 o pow. 0,27 ha, obręb Roztoki.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 874
W tym miesiącu: 34297
Od początku: 24166375
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne