Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 29.04.2015 r. o godz. 14:29 Nr 99392 - 2015.

na zadanie:

"Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie"

PDFSIWZ.pdf

DOCSIWZ.doc

Treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=99392&rok=2015-04-29

PDFZestawienie zjazdw i mijanek.pdf

DOCOPIS TECHNICZNY DLA III ETAPU REMONTU DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 106 W BOBOSZOWIE.doc

JPEGPlan liniowy_1.jpeg

JPEGPlan liniowy_2.jpeg

DOCPROJEKT BUDOWLANY Boboszw 106 - 0+000 - 1+700 Km.doc

PDFPrzedmiar Boboszów_106.pdf

PDFSTWIOR Boboszw nr 106.pdf

PDFZestawienie przepustw i urzdze melioracyjnych.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5880
W tym miesiącu: 185439
Od początku: 20323211
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne