Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 29.04.2015 r. o godz. 14:29 Nr 99392 - 2015.

na zadanie:

"Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie"

PDFSIWZ.pdf (840,40KB)

DOCSIWZ.doc (482,50KB)

Treść ogłoszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=99392&rok=2015-04-29

PDFZestawienie zjazdw i mijanek.pdf (29,83KB)

DOCOPIS TECHNICZNY DLA III ETAPU REMONTU DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 106 W BOBOSZOWIE.doc (122,00KB)

JPEGPlan liniowy_1.jpeg (103,99KB)

JPEGPlan liniowy_2.jpeg (93,55KB)

DOCPROJEKT BUDOWLANY Boboszw 106 - 0+000 - 1+700 Km.doc (3,81MB)

PDFPrzedmiar Boboszów_106.pdf (182,04KB)

PDFSTWIOR Boboszw nr 106.pdf (1,27MB)

PDFZestawienie przepustw i urzdze melioracyjnych.pdf (46,30KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4142
W tym miesiącu: 210894
Od początku: 22834564
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne