Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 88/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywany lokal mieszkalny ul. Lipowa 5/5, obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 88/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywany lokal mieszkalny ul. Lipowa 5/5, obręb Międzylesie.

Na podstawie § 8 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na cztery raty roczne należności za nabywany lokal mieszkalny ul. Lipowa 5/5, obręb Międzylesie, w granicach działki nr  14/18, obręb Międzylesie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak