E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 78/2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazów o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży – dz. 464/1 o pow. 0,3622 ha i 464/2 o pow. 0,5118 ha, obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 78/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży – dz. 464/1 o pow. 0,3622 ha i 464/2 o pow. 0,5118 ha, obręb Długopole Górne.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/194/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 464 o pow. 0,85 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w granicach działek nr 464/1 o pow. 0,3622 ha oraz 464/2 o pow. 0,5118 ha, SW1K/00043825/1, położonych w Długopolu Górnym, wykazanych w załącznikach do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 kwietnia  2015 r.

Burmistrz

/- Tomasz Korczak

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 78/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży – dz. 464/1 o pow. 0,3622 ha i 464/2 o pow. 0,5118 ha, obręb Długopole Górne.

Wykaz nr 7/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Długopole Górne

dz. 464/2

SW1K/00043825/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,5118 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie rozproszonej  zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych. Dostęp komunikacyjny: dojazd ok. 1 km drogą asfaltową z głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, następnie drogą gruntową. Brak uzbrojenia, istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej.

Z działki rozpościera się piękny widok na góry.     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

5ME2/UT- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo- rekreacyjną o podwyższonym standardzie ekologicznym/usługi turystyki.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

          86.300 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

27.05.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 20.04.2015 r. do dnia 11.05.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 78/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży – dz. 464/1 o pow. 0,3622 ha i 464/2 o pow. 0,5118 ha, obręb Długopole Górne.

Wykaz nr 8/2015

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Długopole Górne

dz. 464/1

SW1K/00043825/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,3622 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie rozproszonej  zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych. Dostęp komunikacyjny: dojazd ok. 1 km drogą asfaltową z głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, następnie drogą gruntową. Brak uzbrojenia, istnieje możliwość podłączenia do napowietrznej linii energetycznej.

Z działki rozpościera się piękny widok na góry.     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

5ME2/UT- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo- rekreacyjną o podwyższonym standardzie ekologicznym/usługi turystyki.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

          65.800 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

27.05.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 20.04.2015 r. do dnia 11.05.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2026
W tym miesiącu: 47156
Od początku: 24301779
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne