Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 79/2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 768 - obręb Domaszków.

Zarządzenie nr 79/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 768 - obręb Domaszków.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz w wykonaniu uchwały nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków, KW SW1K/00044068/3, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 22.05.2015 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 55.760  zł.
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 kwietnia 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4157
W tym miesiącu: 154133
Od początku: 22777803
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne