Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 768 O POW. 4379 M2 OBRĘB DOMASZKÓW

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 22 maja 2015 r. o godz. 1000, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

 1. Położenie nieruchomości – obręb  DOMASZKÓW, dz. 768 o pow.  4379 m2, SW1K/00044068/3

 

Położenie i opis nieruchomości

 

Nieruchomość niezabudowana położona w pośredniej strefie zabudowy miejscowości, w dogodnym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz terenów rolnych.

Uzbrojenie – możliwość podłączenia energii elektrycznej i wody. Dostęp komunikacyjny dobry, krótki dojazd z głównej ulicy przebiegającej przez wieś.

Na działce zlokalizowane są slupy energetyczne wysokiego napięcia powodujące bardzo duże utrudnienie w zabudowie. Dodatkowo  przez północną część tego terenu przebiega linia wodociągowa Ø100 również uniemożliwiająca pełne wykorzystanie tego terenu. . Część terenu porośnięta starym drzewostanem liściastym, głównie olcha, pojedynczo brzoza, dąb, jesion.    

     
 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 55.760 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) brutto, płatne przed zawarciem aktu notarialnego.
 1. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic działki.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:
 1. 4MU6 o pow. 2918 m2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 2. 4WS7 o pow. 1461 m2 – tereny wód otwartych i płynących.
 1. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej, co stanowi 2.800 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 18 maja 2015r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

 1. Cena kupna nieruchomości podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 1. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 1. Informacji udziela referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 17.04.2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

dz. 768 zdjęcie.jpeg

dz. 768 mapa ewidencyjna.jpeg

dz. 768 mapa zasadnicza.jpeg

Sprawę prowadzi: Ewa Siwek

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1169
W tym miesiącu: 207921
Od początku: 22831591
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne