Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 59/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE nr 59/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2015

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wykonania budżetu za 2014 rok oraz ze stanem faktycznym na dzień 31 marca 2015.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1- WPF.xls

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7958
W tym miesiącu: 158870
Od początku: 18302285
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne