E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 159, 558, 543 w km 0+000-0+723 -intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 10.04.2015 r. o godz. 13:51 Nr 81400 - 2015.

na zadanie:

"Remont drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 159, 558, 543 w km 0+000-0+723 -intensywne opady deszczu lipiec 2012r.”

DOCSIWZ.doc (413,50KB)

PDFSIWZ.pdf (801,45KB)

 

Treść ogłoszenia:http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81400&rok=2015-04-10

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

DOCSS Strona tytułowa Droga gminna w Długopolu Grn.doc (38,50KB)

DOCD000000- Wymagania ogólne - Droga gminna w Długopolu Grn.doc (174,00KB)

DOCD010000-roboty pomiarowe - Droga gminna w Długpolu Grn.doc (63,00KB)

DOCD010204-roboty rozbiórkowe - Droga gminna w Długopolu Grn.doc (60,50KB)

DOCD030101-odwodnienie - przepusty pod drogą -Droga gminna w Długopolu Grn.doc (135,00KB)

DOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Droga gminna w Długopolu Grn.doc (72,00KB)

DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga gminna w Długopolu Grn.doc (111,50KB)

DOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga gminna w Długopolu Grn.doc (163,00KB)

DOCD060301- ścinanie i uzupełnienie poboczy-Droga gminna w Długopolu Grn.doc (77,00KB)

DOCD060401rowy i inne-Droga gminna w Długopolu Grn.doc (64,00KB)

DOCZjazdy - Długopole Grn.doc (52,00KB)

JPEGKonstrukcja przepustu.jpeg (151,58KB)

DOCOpis techniczny - Długopole Grn.doc (27,55MB)

JPEGProjekt zagospodarowania terenu.jpeg (84,47KB)

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+100.jpeg (74,14KB)

JPEGPrzekrój konstrukcyjny km 0+500.jpeg (73,86KB)

JPEGZjazd - przekrój konstrukcyjny.jpeg (75,49KB)

DOCPrzedmiar robót - Długpole Grn.doc (71,00KB)

DOCRoboty różne - Długopole Grn.doc (39,50KB)

DOCZestawienie powierzchni -Długopole Grn.doc (81,00KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 799
W tym miesiącu: 51634
Od początku: 24242651
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne