E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia  08 kwietnia 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji

wyborczych

 

       Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku
z uchwałą Nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzylesie  (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 2398)  oraz uchwałą Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzylesie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z 2015 r. poz. 592) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborów niepełnosprawnych, możliwości głosowania  korespondencyjnego oraz wyznaczenia lokali do głosowa korespondencyjnego
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 10 maja 2015 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

1

Miasto Międzylesie, ulice: plac Wolności, Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego, Juliusza Słowackiego, Lipowa, Osiedle, Powstańców Śląskich, Szkolna, Widokowa, Władysława Syrokomli, Warszawska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 15, Międzylesie

2

Miasto Międzylesie, ulice: Graniczna, Jesionowa, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Ludwika Waryńskiego,

Na Wzgórzu, Pionierów, Polna, Słoneczna, Sportowa, Szarych Szeregów, Trzydziestolecia PRL, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Wiosenna, Wojska Polskiego,

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Wojska Polskiego 11, Międzylesie

3

Sołectwa: Boboszów, Kamieńczyk, Smreczyna

Świetlica wiejska, Boboszów 11

4

Sołectwa: Gniewoszów, Lesica, Niemojów, Różanka

Różańskie Centrum Informacji Wiejskiej, Różanka 53

5

Sołectwa: Gajnik, Nagodzice, Roztoki

Świetlica wiejska, Roztoki 34 (Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych, Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego)

6

Sołectwo: Długopole Górne

Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Długopole Górne 79 (Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych, Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego)

7

Sołectwo: Domaszków

Filia Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury - Dom Kultury, ul. Kolejowa 3, Domaszków

8

Sołectwa: Goworów, Jaworek, Michałowice, Nowa Wieś

Świetlica Koła Gospodyń Wiejskich, Goworów 14

9

Sołectwa: Dolnik, Jodłów, Pisary, Potoczek, Szklarnia

Świetlica wiejska, Pisary 36

 

W dniu głosowania lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 700 do 2100

 

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

 

Zgodnie z art. 16 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, informuje się, że:

1) dnia 27 kwietnia 2015 r.  upływa termin  zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek
    w alfabecie Braille'a;

2) dnia 04 maja 2015 r. upływa termin składania wniosków  o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

 

Uwaga

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborca niepełnosprawny, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowana w jego imieniu innej osobie.

 

Wnioski w sprawach zamiaru głosowania korespondencyjnego, bądź też o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1 -  pokój nr 12.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                              / - /  Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 13
W tym miesiącu: 35341
Od początku: 24384233
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne