Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Grup Odnowy Wsi z gminy Międzylesie z moderatorem

Dnia 27 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, odbyło się bardzo merytoryczne szkolenie funkcjonujących na terenie naszej gminy Grup Odnowi Wsi, z udziałem moderatora - Pani Edyty Mulki-Gonery, w zakresie aktualizacji strategii rozwoju miejscowości wsi Długopole Górne, Dolnik, Goworów, Potoczek, Smreczyna, Roztoki, Różanka, Jaworek, Nowa Wieś, zgodnie z metodyką i na materiałach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Opracowane strategie, w zakresie działań krótko i długoterminowych, wsie otrzymają do 14 kwietnia 2015 r., a posłużą do realizacji przyjętych przez sołectwo celów.

Miło nam zakomunikować, że do obecnego grona dołączyła wieś Domaszów, która na podstawie podjętej w marcu br. uchwały, przystąpiła do Programu Odnowy Dolnoślaskiej Wsi.

Nie ukrywamy, że kolejne dwie wsi noszą się z podobną decyzją, co tylko cieszy.