Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Sprawa S8 - Inwestycja będzie przedmiotem dalszych analiz Ministerstwa.Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ukazał się Raport z konsultacji publicznych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W konsultacjach nasz Subregion był jednym z najaktywniejszych w sprawie budowy S8 Weocław-Kłodzko-Boboszów.
Na mój apel uczestnictwa w konsultacjach odpowiedziało kilkadziesiąt samorządów, instytucje prawne i Mieszkańcy naszego Regionu.  Konsultacje trwały nieco ponad miesiąc (wyłączając okres świąteczno-noworoczny znacznie się czas skrócił ). W ramach konsultacji ogólnie wpłynęło 42.466 uwag. Głos w sprawie drogi Wrocław - Kłodzko - Boboszów był wyraźny i znaczący.
Z zestawienia statystycznego Raportu wynika, że 5.931 wnioskôw dotyczyło ujęcia w Programie "S8 Wrocław - Kłodzko - Boboszów".
W tym :
- 5791 wniosków od osób fizycznych ( osobiście na wysłuchanie publiczne zawiozłam i złożyłam w resorcie 2881 wniosków, które zebraliśmy we Wrocławiu, Ząbkowicach Śląskich, Dzierżoniowei, Kłodzku i na Czarnej Górze)
- około tysiąca zostało wysłanych zbiorczo z mojego biura poselskiego, około dwa tysiące zostało przez Państawa wysłane bezpośrednio do resortu drogą
- elektroniczną lub pocztową. 57 wniosków nie zostało uwzględnionych, ponieważ zostały złożone po zakończeniu konsultacji. Niemniej jednak przekazałem je do resortu.
- 71 wniosków od firm i stowarzyszeń
- 56 od jednostek samorządu terytorialnego
- 13 od Parlamentarzystów w tym apel, który przygotowałam i który został podpisany i złożony przez posłów i senatorów z naszego województwa. 
Ujęcie naszej inwestycji zajęło drugie (po rozbudowie DK 61 w Legionowie (6041)) miejsce w aktywności podczas konsultacji publicznych.
Choć nie był to plebiscyt, to okazało się, że warto było wybrać drogę aktywności, pomimo tego, że nie jesteśmy w sieci TEN-T ( sieć dróg międzynarodowych) i jesteśmy bez partnera z UE - Czechów - o tym fakcie informowałam Państwa w każdym wywiadzie i przekazywanych informacjach. Te same uwarunkowania przedstawili na wysłuchaniu publicznym, w którym brałam udział, Minister Maria Wasiak i Wicepremier Janusz Piechociński.
Na 169 zgłoszonych inwestycji 94 nie zostały uwzględnione, 3 częściowo uwzględnione, część zadań znajduje się w dokumencie Implementacyjnym, część zadań jest zawarta w Kontraktach Terytorialnych i tylko kilka zadań będzie analizowanych przez resort - w tym nasze.
Wydaje się, że jeśli nasza aktywność w konsultacjach była znikoma, dołączyli byśmy do grona zadań bez uwzględnienia .
Natomiast w dokumencie resortu przy naszym zadaniu znajduje się opis :
" Z uwagi na bardzo liczne głosy społeczeństwa, władz samorządowych oraz poparcie przedstawicieli Parlamentu RP inwestycja będzie przedmiotem dalszych analiz Ministerstwa. Natomiast nie ma uzasadnienia do prowadzenia klasy S z uwagi na natężenie ruchu oraz brak kontynuacji korytarza o wysokiej przepustowości po stronie czeskiej. Analizowane będą różne warianty realizacji. "
 
Dlatego udział w konsultacjach był ważny. O naszej potrzebie infrastrukturalnej  w resorcie po konsultacjach się mówi i będzie przeprowadzona analiza możliwych wariantów realizacji. Jeśli się ze względu na rozporządzenia unijne i wytyczne Rządu  nie udaje ze względu na sieć TEN-T, trzeba próbować innej drogi. Wszystkim nam zależy aby jeździć do Wrocławia i z Wrocławia szybciej, bezpieczniej i przepustwą drogą. A to, czy będziemy jeździć drogą ekspresową, czy częściowo o parametrach drogi S i pasami dwa plus jeden zależy w głównej mierze od badań natężenia ruchu, uzależnień prawnych i wyniku analizy, która zostanie przeprowadzona przez resort.
Obecnie resort ma czas na przeprowadzenie analiz - projekt Programu ma zostać przedstawiony Rządowi za kilka miesięcy.  A ja uczynię wszystko, aby wszelkie dane i argumenty nadal resortowi przekazywać, które mówią o konieczności naszego komunikacyjnego udrożnienia. Wraz z senatorem Jurcewiczem jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie z minister Marią Wasiak,
aby dalej drążyć temat.

Cały Raport z konsultacji publicznych znaleźć można na stronie resortu oraz mojej : www.monikawielichowska.pl  - tam też znaleźć kożna wszelkie informacje, które opisują dotychczasowe działania.
I na koniec informacji, bardzo dziękuję mediom, z którymi byłam w kontakcie, które nagłaśniały  naszą sprawę, dzięki którym Państwo dowiedzieliśdie się o konsultacjach i możliwości w nich udziału. Dziękuję wszystkim Państwu - Mieszkańcom, za udział w konsultacjach, a także Samorządowcom za odpowedź na apel i podejmowanie uchwał.
Mam nadzieję, że nasza wspólna praca i współdziałanie przyniosą wymierny efekt.

Monika Wielichowska
Poseł na Sejm RP

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2087
W tym miesiącu: 189022
Od początku: 22812692
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne