Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 49/2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie określenia formy przetargu na zbycie lokalu użytkowego Roztoki 62b/2.

Zarządzenie nr 49/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie określenia formy przetargu na zbycie lokalu użytkowego Roztoki 62b/2.

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawienia lokali użytkowych i garaży stanowiących własność gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż lokalu użytkowego Roztoki 62b/2, położonego w granicach działki nr 245/15 o pow. 0,0153 ha, KW 67554, obręb Roztoki,  nastąpi w formie bezprzetargowej, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Roztoki 62, 62A.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 marca  2015 r.

Uzasadnienie:

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Roztoki 62b/2od 1991 roku pełni funkcję kotłowni c.o. dla budynków mieszkalnych na działkach 245/2 i 245/3.

Wspólnota Mieszkaniowa  Roztoki 62, 62A od 2001 roku zarządza tym lokalem i ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem . I tak na przestrzeni 2001-2015 r., za zgodą ZGKiM w Międzylesiu przeprowadzono na własny koszt: dwukrotną wymianę pieca centralnego ogrzewania, remont górnej części komina, wymiana hydroforu i pompy głębinowej oraz montaż wkładu kominowego na łączną kwotę ok. 47.500 zł.

Zgonie z podjętą przez Wspólnotę Uchwałą nr 2/2015 z dnia 06.02.2015 r. zachodzi uzasadniona potrzeba formalno-prawnego uregulowania stanu posiadania nieruchomości poprzez sprzedaż lokalu na rzecz Wspólnoty w ramach kompensacji.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

  

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5692
W tym miesiącu: 182615
Od początku: 18326030
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne