E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 4/2015 z dnia 09 marca 2015 r.

Wykaz nr 4/2015

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 14/18

SW1K/00046040/5

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0175 ha

3.

Opis nieruchomości

ul. Lipowa 5/5

lokal niemieszkalny położony na poddaszu (III kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą jeden  pokój, kuchnia z aneksem łazienkowym o łącznej pow. 14,49 m2, do lokalu przynależy położony na korytarzu poddasza WC o pow. 1,88 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 8/100

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MW13- tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

12.829 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

20.04.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 09.03.2015 r. do dnia 31.03.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 888
W tym miesiącu: 54783
Od początku: 24073141
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne