Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń


UTWORZENIE KLASTRA WOŁOWINA SUDECKA         

W dniu 5 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku podpisano umowę partnerską w sprawie powołania Klastra Wołowina Sudecka. Klaster to regionalna grupa działania, której głównym celem jest współpraca na rzecz stworzenia, ujednolicenia, rozpowszechniania
i promocji produktu lokalnego, jakim jest wołowina sudecka. Zakłada się, iż działanie grupy przyczyni się do wzrostu znaczenia i wartości podmiotów zrzeszonych  w Klastrze, poprzez powiązanie interesów rynku i hodowców bydła.

Do grupy tej przystąpili niezależni eksperci, wiele podmiotów gospodarczych reprezentujących m. in. indywidualne gospodarstwa rolne, środowiska naukowe (uczelnie
i szkoły), ośrodki rolnicze oraz samorządy, w tym również Gmina Międzylesie. Nadal jednak istnieje możliwość przyjmowania nowych członków

Misją Klastra jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskiego sektora przetwórstwa mięsnego ze szczególnym uwzględnieniem hodowli sudeckiej, prowadzenie działań, które będą służyły rozwojowi firm i gospodarstw skupionych w Klastrze, animowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją, stowarzyszeniami branżowymi, placówkami badawczo-naukowymi, co pozwoli osiągnąć finalny efekt w postaci stymulowania wzrostu gospodarczego w regionie.

Koordynatorem Klastra jest Fundacja Rozwoju regionalnego PROGRESS z siedzibą
w Bystrzycy Kłodzkiej. Organami Klastra są Rada Klastra oraz Zarząd.

Nowo powołany Klaster będzie działał w oparciu o opracowaną Strategię rozwoju na lata 2015-2018. 

0de94d857ae8cd7e166aaee4fe0d6b07.jpeg

64804e746aced2f1c361984d1599cf69.jpeg

8fe1903d337680d7604605b07d5402ce.jpeg

afc78075ecb3f5b5d5f610bb1f901e61.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3834
W tym miesiącu: 206360
Od początku: 22830030
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne