Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont drogi gminnej w Nowej Wsi na działkach nr 213cz., 214, 215 w km 0+600-1+240 -intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 06.03.2015 r. o godz. 12:57 Nr 49874 - 2015.

na zadanie:

"Remont drogi gminnej w Nowej Wsi na działkach nr 213cz., 214, 215 w km 0+600-1+240 -intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.”

DOCSIWZ.doc

PDFSIWZ.pdf

Treść ogloszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49874&rok=2015-03-06

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_1z6.pdf

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_2z6.pdf

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_3z6.pdf

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_4z6.PDF

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_5z6.PDF

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_6z6.PDF

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6192
W tym miesiącu: 177069
Od początku: 20314841
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne