E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont drogi gminnej w Nowej Wsi na działkach nr 213cz., 214, 215 w km 0+600-1+240 -intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Opublikowane w dniu 06.03.2015 r. o godz. 12:57 Nr 49874 - 2015.

na zadanie:

"Remont drogi gminnej w Nowej Wsi na działkach nr 213cz., 214, 215 w km 0+600-1+240 -intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.”

DOCSIWZ.doc (405,00KB)

PDFSIWZ.pdf (766,95KB)

Treść ogloszenia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49874&rok=2015-03-06

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_1z6.pdf (15,75KB)

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_2z6.pdf (1,07MB)

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_3z6.pdf (627,20KB)

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_4z6.PDF (794,49KB)

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_5z6.PDF (68,94KB)

PDFPB_Nowa-Wies_dr_km_ 0+600-1+240_6z6.PDF (74,64KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 9
W tym miesiącu: 41413
Od początku: 24173491
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne