E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 32/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, dz. nr 131/3, obręb Długopole Górne - w drodze IV rokowań.

Zarządzenie nr  32/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 lutego  2015 r.

w sprawie sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, dz. nr 131/3, obręb Długopole Górne - w drodze IV rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu uchwały nr XXVII/141/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole Górne 78, w granicach działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że trzecie rokowania ogłoszone na dzień 21 stycznia 2015 r. dot. sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, działka nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, KW SW1K/00093464/7, obręb Długopole Górne,  zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam zbycie  nieruchomości w drodze  czwartych  rokowań  w dniu 25 marca  2015 r.  o godz. 900.
  2. Ustalam  zaliczkę w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 18 lutego 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2316
W tym miesiącu: 43212
Od początku: 24234229
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne