E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 31/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie określenia formy przetargu na zbycie lokalu niemieszkalnego Różanka 50/2.

Zarządzenie nr  31/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie określenia formy przetargu na zbycie lokalu niemieszkalnego Różanka 50/2.

Na podstawie § 6 ust. 2 ppkt. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego Różanka 50/2 wraz z udziałem, położonego w granicach działki nr 354 o pow. 0,11 ha, KW 44337, obręb Różanka  nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w nieruchomości objętej przetargiem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 18  lutego 2015 r.

Uzasadnienie:

Stan techniczny lokalu Różanka 50/2 nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) i nie pozwala na stały pobyt ludzi: brak w.c., instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej.

Zbycie w trybie przetargu ograniczonego stworzy możliwości przyłączenia pomieszczenia do przyległego lokalu mieszkalnego.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 704
W tym miesiącu: 6743
Od początku: 24091352
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne