Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 29/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzylesie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie   Nr  29/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 12 lutego 2015 roku

 

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzylesie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

     Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188) podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc na terenie Gminy Międzylesie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

 

§ 1

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 

1. Słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne:

    1/ Międzylesie, pl. Wolności oraz ul. Wojska Polskiego – 2  słupy      

    2/ Domaszków,  ul. Międzyleska – 1 słup i 1 tablica,

    3/ Długopole Górne – 1 słup i 1 tablica.

 

2. Tablice informacyjne w miejscowościach: Boboszów, Dolnik, Gajnik,  Gniewoszów,
     Goworów,  Jaworek,  Jodłów,  Kamieńczyk,  Lesica, Michałowice,  Nagodzice, 
     Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki,  Różanka, Smreczyna,
     Szklarnia.  

 

§ 2

Miejscami na wyłączne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych są tablice informacyjne znajdujące się na pierwszym piętrze
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz na budynku Urzędu Miasta
i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1.

 

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w  sposób  umożliwiający szybkie ich usunięcie - bez dokonania zniszczeń miejsc, na których były zamieszczone, a także do usunięcia ich w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                             / - / Tomasz  Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4152
W tym miesiącu: 206678
Od początku: 22830348
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne