Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 24/2015 r. z dnia 10.02.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 10 obręb Jaworek na rzecz Orange Polska S.A.

Zarządzenie nr 24 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie wydzierżawienia części działki nr 10 obręb Jaworek na rzecz Orange Polska S.A.

Na podstawie § 9 ust. 4 pkt. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca  2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Oddać w dzierżawę na rzecz Orange Polska S.A. al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, część działki o numerze geodezyjnym 10, o pow. 15 m2, obręb Jaworek, AM-1, KW 63831, zabudowaną szafką telekomunikacyjną ACS 500NN wraz z zewnętrzną linią zasilającą, kablem doziemnym przyłącza energetycznego, instalacją odgromową, ogrodzeniem i kanalizacją techniczną.
  2. Czas trwania umowy ustala się na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia.
  3. Określa się stawkę netto za 1 m2 gruntu w wysokości 15 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 lutego 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2749
W tym miesiącu: 112878
Od początku: 19268808
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne