E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 243/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 243/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

 

                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

 

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 283 285,08 zł, w tym wydatki bieżące

 21 127 345,08 zł, wydatki majątkowe 3 155 940 zł.

§ 2                                                                                                                 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

  1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu :

- dział 020 rozdział 02001 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 600 rozdział 60016, 60095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 700 rozdział 70005 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 710 rozdział 71004 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 750 rozdział 70022, 75023, 75075, 75095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 751 rozdział 75101, 75109 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 754 rozdział 75412, 75414 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 852 rozdział 85214, 85215, 85219 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 900 rozdział 90001, 90004 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 921 rozdział 92105, 92109, 92120  - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu,

- dział 926 rozdział 92601 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 -wydatki.xls (59,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1440
W tym miesiącu: 42336
Od początku: 24233353
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne