Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

JAK OD WIELU JUŻ LAT…

…tak i w tym roku, 2 lutego, odbyło się tradycyjne już spotkanie noworoczne organizowane przez burmistrza Tomasza Korczaka. Na jego zaproszenie przybyli do sali widowiskowej MGOK radni, zasłużeni dla miasta i gminy Międzylesie, sołtysi, kierownicy jednostek administracyjnych, międzyleskich zakładów pracy, oraz kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy. Wśród zaproszonych gości dostrzec można było panią poseł Monikę Wielichowską, senatora Stanisława Jurcewicza, radnych sejmiku dolnośląskiego Zbigniewa Szczygła i Czesława Kręcichwosta, starostę kłodzkiego Macieja Awiżenia, a także etatowego członka zarządu powiatu Piotra Marchewkę. Byli również przedstawiciele policji, straży granicznej, oraz prasa. Po powitaniu przez panią dyrektor Teresę Sobierską, zebrani goście obejrzeli przygotowaną z niezwykłą starannością prezentację filmową o gminie Międzylesie, i jej niezaprzeczalnych sukcesach minionego roku, (wśród nich m. innymi wyjazd przedstawicieli wsi Goworów po  odebranie wyróżnienia ARGE do Szwajcarii). Zebrani obejrzeć także mogli ciekawie zrobioną impresję filmową o międzyleskim basenie. Oprawę artystyczną spotkania  zapewniły dzieci z Zespołu Szkół w Międzylesiu prowadzone przez panią Dorotę Bielecką oraz pana Ryszarda Pasternaka,  oraz panie z Akademii Ruchu z Goworowa. Nie brakło okolicznościowych życzeń, do których dołączył się burmistrz Tomasz Korczak, dziękując  za rok 2014 i życząc pomyślności w 2015, wznosząc toast symboliczną lampką szampana. Serdeczne podziękowania kierujemy do pani dyrektor Teresy Sobierskiej oraz pracowników MGOK, a także do pana Marka Glińskiego kierownika referatu organizacyjnego naszego urzędu, oraz pana Piotra Kensickiego kierownika basenu – autora wzmiankowanej wyżej prezentacji. Do zobaczenia w roku przyszłym !

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6230
W tym miesiącu: 173354
Od początku: 22797024
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne