E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 242/2014 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek zabudowanych nr 732/3, 732/9, 42 o łącznej pow. 1,4659 ha, obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 242/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  19 grudnia 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek zabudowanych nr 732/3, 732/9, 42 o łącznej pow. 1,4659 ha, obręb Długopole Górne.

Na podstawie rozdziału 3 § 5 ust. 1, pkt. 3 uchwały nr XI/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu    z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Nabyć nieodpłatnie do gminnego zasobu, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą ul. Mińska 60 we Wrocławiu:
  1. nr 732/3 o pow. 0,1129 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 6-cio lokalowym Długopole Górne 154, AM 1, SW1K/00074576/6,
  2. nr 732/9 o pow. 0,5530 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi, AM 1, SW1K/00074576/6,
  3. nr 42 o pow. 0,8000 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 3 – lokalowym Długopole górne 141, AM 1, SW1K/00049310/0.
  1. Przejecie następuje w trybie art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.)

§ 2

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem nieruchomości ponosi Gmina Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19 grudnia  2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 703
W tym miesiącu: 37466
Od początku: 24169544
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne