E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 233/2014 z dnia 09.12.2014 r. w sprawie sprzedaży działki zabudowanej nr 131/3 Długopole Górne 78 w drodze III rokowań.

Zarządzenie nr 233/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 grudnia  2014 r.

w sprawie sprzedaży działki  zabudowanej nr 131/3 Długopole Górne 78 w drodze III rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu uchwały nr XXVII/141/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu      z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole górne 78, w granicach działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że drugie rokowania, ogłoszone na dzień 19 listopada 2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym ustalam termin trzecich rokowań dotyczących sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, KW SW1K/00093464/7, obręb Długopole Górne, na dzień  21 stycznia 2015 r. o godz. 900.
  2. Cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 127.000 zł,
  3. Ustalam  zaliczkę w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 9 grudnia  2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1039
W tym miesiącu: 34462
Od początku: 24166540
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne